Jenae Cohn

Jenae Cohn's picture
Jenae
Cohn
University of California, Davis

2015 Computers & Writing Panel(s)

Panel Title Room Session Date
J10 MICH 290-137 Concurrent Session E Fri, 05/29/2015 -
4:30pm to 5:45pm